Privacy

Anar Creations respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, www.anarcreations.com, en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens hieraan stelt, alsmede met overige toepasselijke wet- en regelgeving. Door gebruik van deze website te maken gaat u akkoord met de voorwaarden van ons privacy beleid.

Als u ons persoonlijke informatie verstrekt, via ons email adres of via ons contactformulier op de website, of door het doen van een aankoop, kunnen wij die informatie behouden en gebruiken voor verschillende doeleinden, waaronder het afhandelen van uw vraag of verzoek. Anar Creations heeft niet de bedoeling bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens betreffende politieke voorkeuren, religieuze overtuigingen e.d.) te verzamelen via deze website. Indien u Anar Creations ongevraagd bijzondere persoonsgegevens verstrekt, dan wijzen wij u erop dat u (uitdrukkelijk) toestemt in het gebruik door ons van die gegevens. Uw persoonsgegevens die u ons verstrekt via onze email, contactformulier of blog, bewaren wij (ook in de cloud) zolang als naar de aard van het onderliggende contact noodzakelijk is. Dit hangt af en verschilt per het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens nodig hebben en hetgeen is vastgelegd in de wet. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij wij hier krachtens de wet toe verplicht zijn.

Gebruik van Cookies

Anar Creations maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein informatiebestand dat aan uw browser kan worden aangeboden op het moment dat u van onze website gebruik maakt. Wij maken gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om onze website te kunnen bezoeken en gebruik te maken van de diensten die onze website biedt. Daarnaast worden via onze website cookies geplaatst via Google als deel van de ‘Analytics’ dienst. Deze cookies meten het gebruik van onze website. Met deze cookies kunnen wij bijvoorbeeld zien hoeveel bezoekers een specifieke pagina op onze website bezoeken. Indien u geen cookies wilt ontvangen kunt u de instellingen van uw browser aanpassen en het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Wel kan het zo zijn dat bepaalde delen van de website dan niet meer (goed) werken of trager zijn. We koppelen geen informatie die we opslaan in cookies aan persoonlijke informatie die u aan ons stuurt terwijl u op de website bent. Cookies dragen bij aan de volgende onderwerpen:

  • Om u te identificeren;
  • De website op uw voorkeuren aan te passen;
  • Het verbeteren van de navigatie.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit
laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.

Op deze Privacy Voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

Wij behouden ons het recht voor deze privacy voorwaarden aan te passen. Deze wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacy beleid kunt u met Anar Creations contact opnemen via info@anarcreations.com.